Nasza historia


2 października 1920 roku do rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Cieszynie zostało wpisane „Robotnicze Stowarzyszenie Spożywcze i Oszczędnościowe w Cieszynie - Stowarzyszenie z ograniczoną poręką”. Już w następnym roku zmieniono nazwę stowarzyszenia na „Konsum Robotniczy w Cieszynie Spółdzielnia z ograniczona odpowiedzialnością”, a jego przedmiotem działania miało być przede wszystkim: „...wszechstronne zaspokojenie wspólnymi siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków...”. Tak oto rozpoczęła się ponad stuletnia historia jednego z najstarszych przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych w naszym regionie.

Początki działalności Spółdzielni przypadały na czasy postępującej inflacji i szalejącej drożyzny. Powstawały jednak pierwsze skromne sklepy z podstawową ofertą handlową oraz uruchomiono piekarnię a prawdziwym wydarzeniem roku 1921 był zakup konia i wozu do transportu towarów. Mimo pojawiających się dalszych trudności związanych z wielkim kryzysem w latach 30-tych XX wieku Spółdzielnia z powodzeniem prowadziła aż do 1939 roku 10 sklepów. Na uwagę zasługuje fakt, że większą sprzedaż zapewniła zapoczątkowana w 1935 roku reklama artykułów z marką „Społem”, opierająca się na pokazach organizowanych na terenie sklepów np: „Pranie bielizny proszkiem samopiorącym”.

Podczas okupacji cały „Konsum Robotniczy” został wcielony do struktur niemieckiego systemu zaopatrzenia. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej oddani Spółdzielni działacze oraz pracownicy zmobilizowali siły oraz środki i już końcem maja 1945 roku zostały ponownie uruchomione dwa sklepy w Cieszynie, a pierwszą transakcją powojenną był zakup warzyw w gospodarstwie rolnym w Bażanowicach. Z czasem rosła liczba otwieranych sklepów. Zaczęła znów funkcjonować piekarnia, otwarto skład węgla, skład żelaza, rozlewnię octu i wytwórnię soków. Sukcesem ówczesnego Zarządu było uzyskanie przydziału na samochody ciężarowe, które umożliwiły sprawne zaopatrzenie sklepów w towary. Stopniowo postępował rozwój Spółdzielni - powołano do życia sklep opałowy, sklepy wędliniarskie oraz rozpoczęto uruchamianie stołówek pracowniczych i kiosków przyzakładowych. Spółdzielnia rozpoczęła również prowadzenie restauracji m. in. w hotelu „Pod Wołem” przy ulicy Szersznika, przejęto również restaurację i hotel „Pod Jeleniem”.

W późniejszych latach wraz z umacnianiem się gospodarki opartej na centralnym planowaniu i zarządzaniu nakazowo – rozdzielczym działalność Spółdzielni ograniczała się do realizacji zadań wyznaczanych przez państwo, a formy działania oparte na wzajemnej współpracy i realizacji wyznaczonych celów dla dobra Spółdzielni odeszły na plan dalszy. Mimo tego, że nie był to okres sprzyjający innowacjom to jednak w Spółdzielni uruchomiono wytwórnię wód gazowanych, ciastkarnię i garmażernię, pojawiały się nowoczesne sklepy samoobsługowe oraz punkty świadczące usługi krawieckie, modniarskie czy pralnicze. Zorganizowano także zespół pracy chałupniczej zaopatrujący sklepy w poszukiwane towary, które nie były dostępne inną drogą.

Ważnym osiągnięciem było wybudowanie i oddanie do użytku w 1961 roku domu przy ulicy Regera z częścią handlową na parterze. Do roku 1989 Spółdzielnia przechodziła szereg zmian i reorganizacji w dużej mierze od niej niezależnych, a wynikających z „reform” wprowadzanych przez ówczesne władze centralne. Lata przemian gospodarczych i powrót do gospodarki rynkowej również nie był dla Spółdzielni łatwy. Sztucznie utrzymywany monopol państwa na handel, usługi, gastronomię został bardzo szybko zastąpiony przez prywatną inicjatywę gospodarczą. Spółdzielnię czekał kolejny trudny etap przemian, który jednak zakończył się powodzeniem.

Obecnie „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Konsum Robotniczy” w Cieszynie prowadzi 9 sklepów, w tym 2 o profilu przemysłowym, zakład ciastkarski, garmażeryjny oraz wynajmuje mieszkania, lokale użytkowe i budynki należące do Spółdzielni. 100 lat działalności to czas zmagań z rzeczywistością, na którą Spółdzielnia często nie miała wpływu, ale to też satysfakcja z wielu osiągnięć, dorobku i dobrze wykonanych zadań.

Galeria