"SPOŁEM"

Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Konsum Robotniczy" w Cieszynie

Cieszyn, ul. Rynek 17
NIP 548-007-53-30

E-mail:
sekretariat@spolem-cieszyn.com.pl
handlowy@spolem-cieszyn.com.pl

Tel.: 33 852 19 81 do 84
Fax: 33 852 19 88

ZAKŁADY PRODUKCYJNE:

CIASTKARNIA
Cieszyn, ul. 3-go Maja 5
tel. 33 852 01 11

GARMAŻERNIA
Cieszyn, ul. Słoneczna 12
tel. 33 852 08 48 lub 33 851 36 95

E-mail: cieszynskiekanapki@spolem-cieszyn.com.pl